Tiếng Việt

Trao tặng cho các trị trấn Lương Bằng và thôn Bằng Ngang